Quét mã độc cho website

Khi website bị tấn công, hacker sẽ chèn dữ liệu độc hại vào website như virus, backdoor/webshell, mã độc đào tiền ảo… và các dữ liệu trái phép (SEO spam, iframe ẩn…). CyStack Responding được xây dựng như một phần mềm diệt virus giúp bạn nhanh chóng phát hiện các dữ liệu độc hại và làm sạch website của mình.

Tại sao bạn nên sử dụng CyStack Responding?

Hoàn toàn tự động

Không cần đến sự can thiệp của các chuyên gia bảo mật

Không gây ảnh hưởng

Việc quét mã độc được thực hiện hoàn toàn trên máy chủ của CyStack

Hỗ trợ khắc phục

Trực tiếp hỗ trợ bạn loại bỏ các dữ liệu độc hại để làm sạch cho website

Hơn 10.000 loại
mã độc

Bộ nhận diện của CyStack Responding được chúng tôi xây dựng từ tập học (training set) gồm hơn 10 ngàn loại mã độc với nhiều chủng loại đa dạng.
CyStack Responding - Hơn 10.000 loại mã độc

Hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ

CyStack Responding có thể quét mã độc trên nhiều loại ngôn ngữ lập trình bao gồm: PHP, ASP.NET, Java, Python cũng như các loại mã độc đào tiền ảo tạo bởi Javascript.
CyStack Responding - Hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ

Không cần can thiệp vào máy chủ

Bạn có thể dễ dàng loại bỏ các mã độc trực tiếp trong ứng dụng CyStack Responding trên sau khi quét.
CyStack Responding - Không cần can thiệp vào máy chủ

Làm sạch website của bạn ngay?

2 phút để bắt đầu. Miễn phí tất cả tính năng trong 14 ngày.