Ngăn chặn tấn công website

Lỗ hổng bảo mật và mã độc liên tục xuất hiện mỗi ngày gây ra nhiều rủi ro cho các website. CyStack Protecting là một giải pháp tường lửa (Cloud web application firewall) đứng giữa website và người truy cập để chủ động ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Tại sao bạn nên sử dụng CyStack Protecting?

Đơn giản với mọi người

Chỉ mất 5 phút để thiết lập tường lửa cho website của bạn.

Phòng ngừa rủi ro

Tránh lãng phí công sức và tiền bạc để khôi phục website khi bị tấn công.

Hoàn toàn tự động

Không cần sự can thiệp của con người trong quá trình hoạt động.

Tự động ngăn chặn tấn công

CyStack Protecting phân tích tất cả các yêu cầu (HTTP request) gửi đến máy chủ để ngăn chặn các hành vi độc hại, giúp tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ an toàn cho website.
CyStack Protecting - Ứng dụng Ngăn chặn tấn công website

Miễn phí HTTPS

Bạn có thể cài đặt HTTPS cho website của mình một cách dễ dàng mà không cần trả thêm phí hay nhờ đến sự giúp đỡ từ các kỹ sư.
CyStack Protecting - Miễn phí HTTPS

Tối ưu hóa

Mỗi website được xây dựng với các công nghệ và logic khác nhau, CyStack Protecting tối ưu phương pháp ngăn chặn cho từng website cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất.
CyStack Protecting - Tối ưu hóa

Tạo luật riêng

Cho phép tạo các bộ luật theo từng nhu cầu cụ thể: ngăn chặn theo địa chỉ IP, dải địa chỉ IP, user-agent và quốc gia.
CyStack Protecting - Tạo luật riêng

Logging

Ghi nhận đầy đủ các thông tin cần thiết giúp bạn phân tích và điều tra nâng cao về cuộc tấn công, cũng như viết thêm các bộ luật để tăng hiệu quả ngăn chặn tấn công cho tường lửa.
CyStack Protecting - Chức năng Logging

Bảo vệ website ngay hôm nay?

2 phút để bắt đầu. Miễn phí tất cả tính năng trong 14 ngày.