Giám sát website
liên tục

Bạn sẽ mất lợi thế cạnh tranh và niềm tin từ khách hàng nếu website chậm, thường xuyên bị hack hay gặp sự cố. CyStack Monitoring sẽ giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề trên website của mình để có biện pháp khắc phục sớm nhất.

Tại sao bạn nên sử dụng CyStack Monitoring?

Phát hiện sớm

Phát hiện và cảnh báo các sự cố bất thường trên website liên tục mỗi phút

Chính xác hơn

Các điểm giám sát được đặt trên toàn cầu giúp kết quả đầy đủ và chính xác hơn

Cảnh báo thông minh

Chỉ gửi đi các cảnh báo chính xác qua nhiều kênh: email, mobile app, SMS

Uptime Monitoring

Theo dõi và cảnh báo sớm khi website gặp sự cố hay bị gián đoạn từ nhiều địa điểm trên thế giới. Đưa ra các con số thống kê về thời gian gián đoạn và thời gian phản hồi cho quản trị viên.
CyStack Monitoring - Ứng dụng Giám sát website thời gian thực

DNS Monitoring

Giám sát và cảnh báo khi bản ghi DNS bị thay đổi. Hỗ trợ IPv4 & IPv6.
CyStack Monitoring - Ứng dụng Giám sát website thời gian thực

SSL Monitoring

Giám sát và cảnh báo khi chứng chỉ SSL sắp hết hạn hoặc bị thay đổi trái phép
CyStack Monitoring - Ứng dụng Giám sát website thời gian thực

Bắt đầu giám sát website ngay?

2 phút để bắt đầu. Miễn phí tất cả tính năng trong 14 ngày.